ประกาศผลสอบผู้ควบคุมหม้อต้ม
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๔ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศผลสอบผู้ควบคุมหม้อต้ม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐานหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน"

หน้า   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   > 
วันที่ข่าวสถานที่
11 มิ.ย. 2565มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง retest
11 มิ.ย. 2565มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง
11 มิ.ย. 2565จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) retest
11 มิ.ย. 2565จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
28 พ.ค. 2565สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ retest
28 พ.ค. 2565สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
28 พ.ค. 2565สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) retest
28 พ.ค. 2565สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
28 พ.ค. 2565มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. retest
28 พ.ค. 2565มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
25 พ.ค. 2565ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2) retest
25 พ.ค. 2565ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2)
14 พ.ค. 2565โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา retest
14 พ.ค. 2565โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
30 เม.ย. 2565มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง retest
30 เม.ย. 2565มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง
30 เม.ย. 2565โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา retest
30 เม.ย. 2565โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
23 เม.ย. 2565ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (ชายหาดบางแสน) จังหวัดชลุบุรี retest
23 เม.ย. 2565ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (ชายหาดบางแสน) จังหวัดชลุบุรี
23 เม.ย. 2565ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (ปิ่นทองกรุ๊ปฯ) จังหวัดชลบุรี retest
23 เม.ย. 2565ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (ปิ่นทองกรุ๊ปฯ) จังหวัดชลบุรี
30 มี.ค. 2565ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2) retest
30 มี.ค. 2565ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2)
26 มี.ค. 2565โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช retest
26 มี.ค. 2565โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
19 มี.ค. 2565โรงแรมนูดาร์มัว (แกรนด์จรูญรัตน์) จังหวัดสระบุรี retest
19 มี.ค. 2565โรงแรมนูดาร์มัว (แกรนด์จรูญรัตน์) จังหวัดสระบุรี
26 ก.พ. 2565โรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท จังหวัดระยอง retest
26 ก.พ. 2565โรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท จังหวัดระยอง
26 ก.พ. 2565สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) retest
26 ก.พ. 2565สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
12 ก.พ. 2565สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ retest
12 ก.พ. 2565สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
12 ก.พ. 2565ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2) retest
12 ก.พ. 2565ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2)
19 ธ.ค. 2564ห้องอบรมราชพฤกษ์ ชั้น 1 retest
19 ธ.ค. 2564ห้องอบรมราชพฤกษ์ ชั้น 1
19 ธ.ค. 2564ห้องอบรมปิ่นเกล้า ชั้น 2 retest
19 ธ.ค. 2564ห้องอบรมปิ่นเกล้า ชั้น 2
18 ธ.ค. 2564โรงแรมเอเชี่ยน (หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา retest
18 ธ.ค. 2564โรงแรมเอเชี่ยน (หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา
4 ธ.ค. 2564โรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท จังหวัดระยอง retest
4 ธ.ค. 2564โรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท จังหวัดระยอง
1 ธ.ค. 2564ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2) retest
1 ธ.ค. 2564ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2)
27 พ.ย. 2564ห้องอบรมชั้น 4 อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (มจพ.) retest
27 พ.ย. 2564ห้องอบรมชั้น 4 อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (มจพ.)
20 พ.ย. 2564สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) retest
20 พ.ย. 2564สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หน้า   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   > 

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready