')
ประกาศ : เว็บไซต์ วว. กำลังดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องแม่ข่าย ขออภัยในความไม่สะดวกสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศผลสอบผู้ควบคุมหม้อต้ม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐานหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน"

หน้า   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   > 
วันที่ข่าวสถานที่
9 ต.ค. 2564ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (ปิ่นทองกรุ๊ป) จังหวัดชลบุรี retest
9 ต.ค. 2564ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (ปิ่นทองกรุ๊ป) จังหวัดชลบุรี
28 เม.ย. 2564ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี retest
28 เม.ย. 2564ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
24 เม.ย. 2564โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง retest
24 เม.ย. 2564โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
10 เม.ย. 2564บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด
3 เม.ย. 2564โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี retest
3 เม.ย. 2564โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 มี.ค. 2564บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
27 มี.ค. 2564บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
17 มี.ค. 2564อาคารอินเตอร์ลิงค์ (ถ.บางนาตราด กม. 4.5)
13 มี.ค. 2564สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ retest
13 มี.ค. 2564สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
23 ธ.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน-Retest ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป (จ.ราชบุรี) ห้องประชุม 1
23 ธ.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป (จ.ราชบุรี) ห้องประชุม 1
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร-Retest ณ โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร-Retest- ณ สถานตากอากาศ บางปู จ.สมุทรปราการ
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ สถานตากอากาศ บางปู จ.สมุทรปราการ
12 ธ.ค. 2563สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน-Retest ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 ธ.ค. 2563สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์
28 พ.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)-Retest ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
28 พ.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
28 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม Retest ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
28 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
14 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สอบซ่อม ณ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ.ระยอง
21 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร Retest ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง
21 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง
14 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ณ ศ ุนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ.ระยอง
28 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร-สอบซ่อม ณ โรงแรมเอเซี่ยน จ.สงขลา
28 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมเอเซี่ยน จ.สงขลา
3 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ บริษัท น้ำตาล-เกษตรผล จำกัด จ.อุดรธานี
7 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องอบรมศูนย์วิจัย NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
31 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร Retest สถานที่สอบ โรงแรมมันตราวารี จ.ขอนแก่น
31 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคคล สถานที่ โรงแรมมันตราวารี จ.ขอนแก่น
21 ต.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำ งาน สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์ฝึกอบรมปิ่ทองกรุ๊ปฯ ถ.พระราม 2-Retest
21 ต.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สถานที่สอบ ห้องราชาวดี ศูนย์ปิ่นทองกรุ๊ปฯ ถ.พระราม 2
10 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร สถานที่สอบ ศูนย์ฝึกอบรม ททท (บางแสน) จ.ชลบุรี retest
10 ต.ค. 2563สมาคมพื่อการพัฒนาบุคคล สถานที่สอบ ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) จ.ชลบุรี
10 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ retest
10 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - สถานที่สอบ ณ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง retest
3 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - สถานที่สอบ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวักระยอง
3 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลาการ สถานที่สอบ -โรงแรมเชียงใหม่ บีพี ซิตี้ จ.เชียงใหม่ retest
3 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร สถานที่สอบ- โรงแรมเชียงใหม่ บีพี ซิตี้ จ.เชียงใหม่
26 ก.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) - สถานที่สอบ สสท. ซ.พัฒนาการ 18 retest
26 ก.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) - สถานที่สอบ สสท. ซ.พัฒนาการ 18
26 ก.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลล ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม retest
26 ก.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒาบุคคล ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
หน้า   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   > 

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready