')
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศผลสอบผู้ควบคุมหม้อต้ม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐานหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน"

หน้า   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   > 
วันที่สอบสนามสอบ
28 เม.ย. 2564ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี - retest
28 เม.ย. 2564ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
24 เม.ย. 2564โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง - retest
24 เม.ย. 2564โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
10 เม.ย. 2564บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด
3 เม.ย. 2564โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - retest
3 เม.ย. 2564โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 มี.ค. 2564บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
27 มี.ค. 2564บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
17 มี.ค. 2564อาคารอินเตอร์ลิงค์ (ถ.บางนาตราด กม. 4.5) - retest
17 มี.ค. 2564อาคารอินเตอร์ลิงค์ (ถ.บางนาตราด กม. 4.5)
13 มี.ค. 2564สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ - retest
13 มี.ค. 2564สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
23 ธ.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน-Retest ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป (จ.ราชบุรี) ห้องประชุม 1
23 ธ.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป (จ.ราชบุรี) ห้องประชุม 1
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร-Retest ณ โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร-Retest- ณ สถานตากอากาศ บางปู จ.สมุทรปราการ
19 ธ.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ สถานตากอากาศ บางปู จ.สมุทรปราการ
12 ธ.ค. 2563สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน-Retest ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 ธ.ค. 2563สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์
28 พ.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)-Retest ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
28 พ.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
28 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม Retest ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
28 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
14 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สอบซ่อม ณ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ.ระยอง
21 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร Retest ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง
21 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง
14 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ณ ศ ุนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จ.ระยอง
28 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร-สอบซ่อม ณ โรงแรมเอเซี่ยน จ.สงขลา
28 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมเอเซี่ยน จ.สงขลา
3 พ.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ณ บริษัท น้ำตาล-เกษตรผล จำกัด จ.อุดรธานี
7 พ.ย. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องอบรมศูนย์วิจัย NPC-S&E มาบตาพุด จังหวัดระยอง
31 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร Retest สถานที่สอบ โรงแรมมันตราวารี จ.ขอนแก่น
31 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคคล สถานที่ โรงแรมมันตราวารี จ.ขอนแก่น
21 ต.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำ งาน สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์ฝึกอบรมปิ่ทองกรุ๊ปฯ ถ.พระราม 2-Retest
21 ต.ค. 2563สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สถานที่สอบ ห้องราชาวดี ศูนย์ปิ่นทองกรุ๊ปฯ ถ.พระราม 2
10 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร สถานที่สอบ ศูนย์ฝึกอบรม ททท (บางแสน) จ.ชลบุรี-Retest
10 ต.ค. 2563สมาคมพื่อการพัฒนาบุคคล สถานที่สอบ ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) จ.ชลบุรี
10 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-Retest
10 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - สถานที่สอบ ณ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง-Retest
3 ต.ค. 2563สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - สถานที่สอบ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวักระยอง
3 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลาการ สถานที่สอบ -โรงแรมเชียงใหม่ บีพี ซิตี้ จ.เชียงใหม่ - retest
3 ต.ค. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร สถานที่สอบ- โรงแรมเชียงใหม่ บีพี ซิตี้ จ.เชียงใหม่
26 ก.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) - สถานที่สอบ สสท. ซ.พัฒนาการ 18 - retest
26 ก.ย. 2563สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) - สถานที่สอบ สสท. ซ.พัฒนาการ 18
26 ก.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลล ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม - retest
26 ก.ย. 2563สมาคมเพื่อการพัฒาบุคคล ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
12 ก.ย. 2563ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง สอบซ่อม
หน้า   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   > 

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready