(จ.64/2566) ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้าง ทำแม่พิมพ์ยางลูกกลิ้งกันชน ส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(จ.61/2566) จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในงาน ProPak Asia 2023 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง