')

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
  04 ต.ค. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
  01 ก.ย. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
  06 ส.ค. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
  30 เม.ย 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
  22 มี.ค 2564  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย จำนวน ๑ ชุด บ.๖๑/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเ
  03 มี.ค 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  04 ม.ค. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
  03 ธ.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
  05 พ.ย. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
  27 ต.ค. 2563  จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2563  จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 ก.ย. 2563  จ้างงานซ่อมรางน้ำรอบบ่อ Biogas (ศูนย์สาธิตฯ สถานีวิจัยลำตะคอง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ส.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
  03 ก.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  01 เม.ย 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  06 ม.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  02 ก.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
  01 ส.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
  01 ก.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
  22 พ.ค 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างสำหรับการทดสอบเชื้อก่อโรคในอาหาร
  13 พ.ค 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
  01 เม.ย 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
  01 ก.พ. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
  18 ม.ค. 2562  ซ.57/2562 เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิขนาดเล้ก (Dry block calibrator) จำนวน 1 เครื่อง
  04 ม.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
  03 ธ.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
  05 พ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
  03 ต.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
  01 ส.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
  01 มิ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
  02 พ.ค 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
  20 เม.ย 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาบริการบำรุงรักษา Data Center
  03 เม.ย 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
  02 มี.ค 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  01 ก.พ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
  03 ต.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
  01 ก.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
  02 มิ.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
  02 ก.พ. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  04 ม.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
  06 ธ.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
  01 พ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
  03 ต.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
  01 ก.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
  07 มิ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  03 พ.ค 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
  01 เม.ย 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
  05 ม.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
  01 ธ.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
  03 พ.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
  01 ก.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
  01 ก.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
  30 เม.ย 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558
  02 มี.ค 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  02 ก.พ. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
  01 ธ.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
  03 ต.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
  03 ก.ย. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557
  01 ส.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
  04 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready