')
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
  01 ก.ค. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
  02 มิ.ย. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
  02 เม.ย 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
  05 ก.พ. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
  04 ม.ค. 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
  09 พ.ย. 2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่และค่าบริการสำนักงานอาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน ๑๒
  27 ต.ค. 2563  จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2563  จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
  08 ก.ย. 2563  จ้างงานซ่อมรางน้ำรอบบ่อ Biogas (ศูนย์สาธิตฯ สถานีวิจัยลำตะคอง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ค. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  08 พ.ค 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  01 เม.ย 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  04 ก.พ. 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  04 พ.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  02 ก.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
  01 ส.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
  04 ม.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
  27 พ.ย. 2561  จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ก.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
  01 ส.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
  02 ก.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
  01 มิ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
  03 เม.ย 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
  02 มี.ค 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  01 ก.พ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
  03 ม.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
  01 พ.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
  02 มิ.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
  02 มี.ค 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  02 ก.พ. 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  06 ธ.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
  01 พ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
  03 ต.ค. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
  07 มิ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  01 มิ.ย. 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  01 มี.ค 2559  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  01 ธ.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
  03 พ.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
  01 ก.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
  03 ส.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
  03 มิ.ย. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
  30 เม.ย 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558
  01 เม.ย 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
  02 มี.ค 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  02 ก.พ. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
  05 ม.ค. 2558  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557
  01 ส.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
  04 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
  03 ก.ค. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
  02 มิ.ย. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
  03 เม.ย 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
  03 มี.ค 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  06 ก.พ. 2557  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557
  13 มี.ค 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  05 ก.พ. 2556  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
  02 พ.ค 2555  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2555
  01 ก.พ. 2554  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2554
  07 ม.ค. 2554  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2553
  17 ธ.ค. 2553  ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.21/2554

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready