')

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกตามประกาศรับสมัครที่ 63/50

วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองบริหารบุคคล (กบค.) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 01 ธ.ค. 2563
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
*ตำแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจำ ต้องสมัครผ่านทาง www. jobtopgun.com หรือ กรอกแบบฟอร์มนี้ เท่านั้น
*ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเฉพาะกิจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
มาที่กองบริหารบุคคล ห้อง ๕๔๑๗ ชั้น ๔ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันเวลาราชการ
สามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th หัวข้อสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน.pdf    |   Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน.doc
  
  Copyright ©2020 วว•TISTR
  วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
  (TISTR is a non-profit organization)
  ipv6 ready