ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ได้รับการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Provider Accreditation) รายละเอียด ดังนี้

หมายเลขการรับรอง PTP-0021

ขอบข่าย 

  • Calibration of Liquid Bath
  • Calibration of Autoclave
  • Calibration of Digital Thermometer with PRT sensor
  • Calibration of AD/DC Clamp Meter

หน่วยงานรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันหมุดอายุ 14 สิงหาคม 2564

ใบรับรอง คลิกที่นี่