ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ได้รับการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Provider Accreditation) รายละเอียด ดังนี้

หมายเลขการรับรอง PTP-0021

ขอบข่าย 

  • Calibration of Liquid bath
  • Calibration of Autoclave
  • Calibration of Digital thermometer with PRT sensor
  • Calibration of Digital thermometer with RTD sensor
  • Calibration of DC/AC clamp meter
  • Chemical analysis in soy sauce

หน่วยงานรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันหมุดอายุ 29 ก.ค. 2567

ใบรับรอง คลิกที่นี่