ความร่วมมือกับ AIST: NIMJ

 

ความร่วมมือกับ กรมชลประทาน

 

ความร่วมมือกับ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย