ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)  โดยห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) ให้บริการทดสอบสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน  เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ASTM, ISO, DIN, BS, AOAC, APHA, JETRO เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์พลาสติก  ที่ให้บริการทดสอบ

 • ถังน้ำพลาสติกชนิดธรรมดา และชนิดเสริมใยแก้ว หรือเสริมใยเหล็ก
 • ถังเก็บน้ำพอลิเอททิลีน
 • ถังพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย
 • แผ่นพลาสติก, แผ่นพลาสติกใส
 • แผ่นผิวบานประตูพอลิเอสเทอร์
 • ท่อพลาสติก เช่น ท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อ,  ท่อพอลิเอทิลีน, ท่อเอบีเอส
 • น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อ

การทดสอบสมบัติ่ทางกล และสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายการทดสอบ  

วิธีทดสอบ/เทคนิคทดสอบ

 

– Tensile Strength and Elongation

(ความทนแรงดึง และความยืด)

ASTM D 638
-Tear Strength(ความทนต่อการฉีกขาด) ASTM D1004
– Hardness(ความแข็ง) ASTM D 2240
– Ozone resistance

(ความทนต่อโอโซน)

ASTM D 1149

ISO 1431-1

– Density/Specific gravity

(ความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ)

ASTM D 792

ISO 1183

– Melt Flow Index

(อัตราการไหลของพลาสติก)

ASTM D1238

ISO 1133-1 Method A

– Melting Temperature

(อุณหภูมิหลอมเหลว)

ISO 11357-3
-Oxidation Induction Time

(ระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น)

TIS 982-2556

ISO 11357-6

-Thermal Stability (เสถียรภาพทางความร้อน)

1.Decomposition  Temperature(อุณหภูมิสลายตัว)

2.Weight Loss (น้ำหนักที่หายไป, %)

Instrument  Method

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของพลาสติกสัมผัสอาหาร

รายการวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์/เทคนิควิเคราะห์
Identification test FT-IR Spectroscopy
Color JETRO 2008
Metal Analysis : (mg/kg)  
–          Antimony วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Arsenic วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Barium วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Cadmium In-house test method based on JETRO 2008
–          Germanium วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Heavy metal (as Pb) In-house test method based on JETRO 2008
–          Lead In-house test method based on JETRO 2008
Chemical Analysis:  
–          Amines (including triethylamine and tributylamine) วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Bisphenol  A (including phenol and p-t-butylphenol) วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Caprolactam วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Diphenyl carbonate วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Formaldehyde วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Methacrylate วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Phenol วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Potassium permanganate consumption วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
–          Residue extracted by

n- Hexane

วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
รายการวิเคราะห์  

วิธีวิเคราะห์/เทคนิควิเคราะห์

Chemical Analysis :

–        Soluble substance in xylene

–        Tricresyl phosphate

 

วิธีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)

GC

–        Volatile compounds

(toluene, ethyl benzene, isopropyl benzene, n-propylbenzene  and styrene)

JETRO 2008
–        Phthalates testing

–        Dibutyl phthalate (DBP)

–        Butyl benzyl phthalate (BBP)

–        Di (2-ethylhexy) phthalate (DEHP)

–        Di-n-octyl phthalate (DNOP)

–        Diisononyl phthalate (DINP)

–        Diisodecyl phthalate (DIDP)

In-house test method based on

CPSC-CH-C1001-09.3

Migration test :           (mg/dm3)  
–          Evaporation  residue (Water) JETRO 2008
–          Evaporation  residue

(4 % acetic acid)

JETRO 2008
–          Evaporation  residue

(20 % ethanol)

JETRO 2008
–          Evaporation  residue (n-Heptane) JETRO 2008
–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in water extract (food with acidity > 5) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector

 

Migration test :           (mg/dm3)  
–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in 4% acetic acid extract (food with acidity > 5) Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol) in 20% ethanol extract (food containg alcohol)  

Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector

–          Bisphenol A (including phenol and p-t-butylphenol)   in

n-Heptane extract (fatty food)

Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) and Liquid chromatography–Fluorescence detector
Microbiological testing :  
Salmonella spp. ISO , AOAC
Staphylococcus aureus ISO, AOAC
Clostridium perfringens

Bacillus cereus

ISO, ISO

ISO, APHA

·        Sample size requirements : 100 x 5 piece  in closed container sample

·        Please indicate the  type of plastic

5 thoughts on “งานวิเคราะห์ทดสอบพลาสติก”

 1. สอบถามการวิเคราะห์ Intrinsic viscosity ในพลาสติก PET ค่ะ

  1. เป็นการวัดค่าความหนืดของพอลิเมอร์ โดยนำพอลิเมอร์ไปเจือจางในตัวทำละลาย จากนั้นปล่อยให้สารละลายพอลิเมอร์ไหลผ่านอุปกรณ์วัดความหนืดที่มี capillary tube ขนาดแน่นอน จับเวลาการไหลจากระยะทางเริ่มต้นถึงระยะสิ้นสุดภายใน capillary tube ณ อุณหภูมิทดสอบที่กำหนด จากนั้นนำมาคำนวณในสมการที่กำหนดไว้ ค่านี้อาจนำไปหาความสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้ ขณะนี้ทาง ศทม.ไม่มีการให้บริการทดสอบนี้ค่ะ

 2. อยากสอบถามเรื่องการทดสอบ OZONE TEST เกี่ยวกับ Condition
  ตรงเอกสาร วิธีการ ใช้โอโซน 50 mpa partial ozone pressure กับ 50 pphm
  มันเป็นหน่วยเดียวกันไหมคะ อธิบายความหมายให้ทีได้ไหมคะ

  1. MPa (Mega Pascal) partial ozone pressure คือ หน่วยความดันของโอโซน
   pphm (part per hundred million parts) คือ หน่วยความเข้มข้นโดยปริมาตรของโอโซน

   โดย ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐานนั้น ที่ค่าความดันเฉพาะของโอโซนเท่ากับ 1 MPa โดยประมาณ จะมีค่าเทียบเท่ากับความเข้มข้นของโอโซน 1 pphm โดยปริมาตร
   ดังนั้น 50 MPa partial ozone pressure จะเท่ากับ 50 pphm ซึ่งทั้งสองมีค่าเท่ากัน แต่หน่วยต่างกัน

 3. ขอสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสาร phthalate ในชิ้นส่วนครับ
  ว่าทางศูนย์ทดสอบฯสามารถทดสอบสาร จากตัวอย่างชิ้นงาน ที่มีปริมาณไม่เกิน 5 กรัม ได้หรือไม่ครับ?

  ถ้ามีการทดสอบนี้ ขอใบเสนอราคา และระยะเวลาในการทดสอบครับผม

  กฤตภาส ปลอดภัย, เบอร์ติดต่อ 0909938692

Leave a Reply to นภาดา สังขรัศมี Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *