ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก ประจำปี 2561

หลักสูตรฝึกอบรมที่มีกำหนดจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ได้แก่

(1) การตรวจสอบระหว่างใช้งานสําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” (Intermediate Check for Calibration Laboratory)

วันที่ 2 ก.พ. 2561 ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท (รวมภาษี 7%) สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

(2) ระบบจัดการเครื่องมือและการตีความใบรายงานผลเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

วันที่ 14 ก.พ. 2561 ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท (รวมภาษี 7%) สถานที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

(3) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) รุ่น 1

วันที่  23 ก.พ. 2561 ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท (รวมภาษี 7%) สถานที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ติดต่อลงทะเบียน

สนใจหลักลักสูตรอื่น

2 thoughts on “ศทม. เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561”

  1. Message
    ขอสอบถามเพิ่มเติมคะว่าหลักสูตรนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร จะสมัคร 2 ท่าน ค่ะ เนื่องจากเข้าไปสมัครออนไลน์ไม่มีให้สมัคร
    ขอบคุณมากค่ะ
    การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 ก.พ. 2560 ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,605 บาท สถานที่ รร.เจ้าพระยาปาร์ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *