วันที่ 7 ต.ค. 2563 ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รอง ผวว.บอ. เข้าเยี่ยมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *