วันที่ 2 มิ.ย. 2563 รอง ผวว.บห.พบ พนักงาน/ลูกจ้าง ศทม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *