วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) นำบุคลากรใหม่เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) โดยมี นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (ผอ.หป.ทฟ.) ให้การต้อนรับ ณ ศทม. บางปู

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *