ในที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.วดี วิชัยดิษฐ์ ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ณ ศทม.บางปู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *