วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ณ ศทม.บางปู