วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศทม. จัดสัมมนาทางวิชาการในงาน TIF & FOOD PACK ASIA 2020 ในหัวข้อ แนวโน้มของการปลอมปนในน้ำผลไม้และวิธีการทดสอบ และ MFCA เครื่องมือบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

ช่วงเช้า

1. แนวโน้มของการปลอมปนในน้ำผลไม้และวิธีทดสอบ

2. การวิเคราะห์การปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ช่วงเช้า-บ่าย