วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และทีมนักวิชาการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมจาก บริษัท InterfaceFlor (Thailand) Co,Ltd. ณ ศทม.บางปู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *