วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดสัมมนาภายในงาน Thailand LAB 2019 เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นของพลาสติกและการทดสอบ” และ “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบ” ณ ไบเทค บางนา