วันที่ 19 ส.ค. 2562 พนักงานและลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรม 5ส. ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *