ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ได้รับการรับรองผู้จัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Provider) ISO/IEC 17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในขอบข่าย

  • Calibration of Liquid Bath
  • Calibration of Autoclave
  • Calibration of Digital Thermometer with PRT sensor

รายละเอียด คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *