ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ได้รับการรับรองผู้จัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Provider) ISO/IEC 17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในขอบข่าย

  • Calibration of Liquid Bath
  • Calibration of Autoclave
  • Calibration of Digital Thermometer with PRT sensor
  • Calibration of AC/DC Clamp Meter (ล่าสุด)

รายละเอียด คลิกที่นี่