วันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นำคณะ 6 ห้องปฏิบัติการ และพนักงาน รับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ศทม.บางปู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *