บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพต ามมาตรฐานสากลเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศทม. วันที่ 28 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *