วันที่ 5 เม.ย. 2562 นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม, ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร, ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา, ผู้บริหาร, พนักงาน และลูกจ้าง วว. ร่วมกิจกรรม “การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วว.” ณ ศทม. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากร วว. ในการป้องกันและต่อต้านทุจริต สร้างวัฒนธรรมความโปร่งในการบริหารงาน ไม่ให้เกิดการคอร์รัปชั่นในองค์กร