การบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการจัดการขยะ วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ศทม.บางปู บรรยายโดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส จาก ศนพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *