ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ร.ผอ.ศทม. ทีมผู้บริหารและนักวิชาการ ศทม.ให้การต้อนรับ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของญี่ปุ่นที่ขยายกิจการไปอาเซียน โดยการนำของ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute (TIRI) เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ศทม.ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศทม.บางปู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *