วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ร.ผอ.ศทม.) กล่าวรายงานการจัดงาน และมีการบรรยายในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *