ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ร.ผอ.ศทม.) กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมทีมนักวิชาการ ศทม. ร่วมเป็นเกียรติในงาน ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *