ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ร.ผอ.ศทม). และ นายกำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ  (ผอ.หป.สอ.) เข้ารับใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043 ในงานพิธีมอบใบรับรองที่จัดขึ้น ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 25 ม.ค. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *