ทีมนักวิชาการ ศทม. ร่วมจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ไฟฟ้าสถิต “ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพิบูลประชาบาล จ.สมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี ผอ.วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ ผู้แทน ร.ผอ.ศทม. ร่วมเป็นประธานในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *