ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมทั้งผู้ช่วยและผู้ประสานงานภูมิภาค บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *