ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ศทม. ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยนำวิธีการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เน้นจัดเก็บทิ้งทำลายกระดาษเหลือใช้ และวัสดุสำนักงานที่หมดความจำเป็นต่อการใช้งาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานและสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปรับปรุงสถานที่ทำงาน มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Go Green Office)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *