กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาฟรี “ISO/IEC 17025 : 2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ” ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จ.นครปฐม 

  

  

  

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *