ศทม.เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร GNSS (Global Navigation Satellite System) ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระหว่าง 23-26 ม.ค. 2561

 

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *