นักวิชาการ ศทม. บรรยายองค์ความรู้วิชาการเรื่อง “แนวโน้มการทดสอบอาหารและนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในประเทศ” และเรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ เริ่มต้นสร้างเครื่องมือวัดด้วยระบบสมองกลฝังตัว” ในงานสัมมนา TIF (Thailand Industrial Fair) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 2 ก.พ. 2561 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *