ศทม.ร่วมแสดงนิทรรศการในงานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *