ผอ.ศทม.นำทีมนักวิชาการ ศทม.เข้าเยี่ยมชม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 8 มกราคม 2561

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *