หป.คม.จัดฝึกอบรมภายใน เรื่อง “Workshop on Production of Certified Reference Material (CRM) in the Framework of MEDIA Project” บรรยายโดย น.ส.เบญจพร เทียนสงค์ นักวิชาการ หป.คม. ณ ศทม.บางปู  จัดขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2561 

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *