ศทม. ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดงานวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีการจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มอบของขวัญให้เด็กนักเรียน และมอบทุนทรัพย์อุปกรณ์การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน

     

   

   

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *