ศทม. รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว วันที่ 11 ก.ย. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับบุคลากรใหม่ วว. เข้าเยี่ยมชม ศทม. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) นำบุคลากรใหม่เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) โดยมี นายสิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (ผอ.หป.ทฟ.) ให้การต้อนรับ ณ ศทม. บางปู

 

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ในที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.วดี วิชัยดิษฐ์ ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ณ ศทม.บางปู

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ณ ศทม.บางปู