จัดสัมมนาวิชาการในงาน Thailand LAB 2019 ในวันที่ 26 ก.ย. 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดสัมมนาภายในงาน Thailand LAB 2019 เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นของพลาสติกและการทดสอบ” และ “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบ” ณ ไบเทค บางนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 16 กันยายน 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โดย น.ส.กีรณา เหลืองหิรัญ รักษาการผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล และทีมนักวิชาการให้การต้อนรับ

สัมมนา “Safety and Style Foods” ในวันที่ 6 ก.ย. 2562

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม กำหนดจัดการสัมมนา “Safety and Style
Foods” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และทิศทางประเทศไทย 4.0 ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพด้านอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เชิญวิทยากร วว. และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ และการออกบูธแสดงผลงาน ในวันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ไบเทค บางนา

กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เก็บขยะบริเวณลำคลองเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 16 ส.ค. 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เก็บขยะบริเวณลำคลองเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก จัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบสารออกฤทธิ์ในกัญชา” ในวันที่ 14 ส.ค. 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบสารออกฤทธิ์ในกัญชา” บรรยายโดย อ.รสสุคนธ์ ธนธีระบรรจง จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างอาหารโดยวิธี Gravimetric Standard Addition ในวันที่ 2 ส.ค. 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างอาหารโดยวิธี Gravimetric Standard Addition บรรยายโดย ดร.สุทธินันท์ แต่บรรลุ กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ ศทม. บางปู

KM เรื่อง ระบบการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ ในวันที่ 31 ก.ค. 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศทม.จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ในการจัดการข้อมูลและปริมาณงานบริการภายในหน่วยงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 25 ก.ค. 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ผอ.ศทม.) และทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ของ ศทม.

จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหัองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ ในวันที่ 11 ก.ค. 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหัองปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบอุณหภูมิ รายการเครื่องมือ Liquid Bath , Autoclave, Digital Thermometer with Sensor(PRT,RTD) ณ ศทม.บางปู

 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลม โดย วว.-มว. ระหว่าง 8-12 ก.ค. 2562

ศทม.ทำการบูรณาการร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ภายใต้หัวข้อเรืี่อง “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวัดความเร็วลมโดย วว.-มว.” ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศทม.บางปู

ฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มิ.ย. 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พนักงานและลูกจ้าง ศทม.รับการฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562