ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม ศทม. 18 มี.ค. 2562

ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ร.ผอ.ศทม. ทีมผู้บริหารและนักวิชาการ ศทม.ให้การต้อนรับ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของญี่ปุ่นที่ขยายกิจการไปอาเซียน โดยการนำของ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute (TIRI) เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ศทม.ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศทม.บางปู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สักการะศาลพระภูมิและทำบุญ ศทม. ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มี.ค. 2562

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และพนักงาน ศทม. ร่วมสักการะศาลพระภูมิและทำบุญประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มี.ค. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วันที่ 14 ก.พ. 2562 จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ร.ผอ.ศทม.) กล่าวรายงานการจัดงาน และมีการบรรยายในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วันที่ 11 ก.พ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ร.ผอ.ศทม.) กล่าวรายงานการจัดงาน และมีการบรรยายในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วันที่ 28 ม.ค. 2562 กทม.

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ร.ผอ.ศทม.) กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมทีมนักวิชาการ ศทม. ร่วมเป็นเกียรติในงาน ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

พิธีมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043

ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ร.ผอ.ศทม). และ นายกำชัย สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ  (ผอ.หป.สอ.) เข้ารับใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043 ในงานพิธีมอบใบรับรองที่จัดขึ้น ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 25 ม.ค. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ไฟฟ้าสถิต” ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

ทีมนักวิชาการ ศทม. ร่วมจัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ไฟฟ้าสถิต “ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพิบูลประชาบาล จ.สมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี ผอ.วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ ผู้แทน ร.ผอ.ศทม. ร่วมเป็นประธานในงาน

เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562

ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมทั้งผู้ช่วยและผู้ประสานงานภูมิภาค บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Big Cleaning Day 2018

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ศทม. ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยนำวิธีการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เน้นจัดเก็บทิ้งทำลายกระดาษเหลือใช้ และวัสดุสำนักงานที่หมดความจำเป็นต่อการใช้งาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานและสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปรับปรุงสถานที่ทำงาน มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Go Green Office)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศทม. ให้การต้อนรับผู้จัดการและนักวิจัยอาวุโสจาก TIRI

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ร.ผอ.ศทม. ทีมผู้บริหารและนักวิชาการ ศทม.ให้การต้อนรับ ผู้จัดการและนักวิจัยอาวุโสจาก Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute(TIRI) เพื่อหารือในการนำผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของญี่ปุ่นที่ขยายกิจการไปในอาเซียน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ศทม. ในต้นปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561

ศทม. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี อ.วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ เป็นวิทยากร

นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 28 พ.ย. 2561

ผอ.หป.ชจ.และทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศทม.บางปู