จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561

ศทม. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี อ.วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ เป็นวิทยากร

นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 28 พ.ย. 2561

ผอ.หป.ชจ.และทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศทม.บางปู

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติ ISO/IEC 17025:2017” วันที่ 20-21 พ.ย. 2561

ศทม. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติ ISO/IEC 17025:2017” วันที่ 20-21 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย ดร.วดี  วิชัยดิษฐ์ เป็นวิทยากร

บรรยาย เรื่อง การจัดการเครื่องมือทางเคมีอย่างง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2561

น.ส.สุลัดดา เดียวทอง นักวิชาการอาวุโส ห้องปฏืบัติการเคมีวิเคราะห์ และ นายวีรชัย ดีชัยยะ นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การจัดการเครื่องมือทางเคมีอย่างง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งาน Thailand LAB 2018

บรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ วันที่ 13 กันยายน 2561

ดร.ประเวช กล้วยป่า นักวิชาการอาวุโส ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับห้องปฏืบัติการสอบเทียบ วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงาน Thailand LAB 2018

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 13 กันยายน 2561

ร.ผอ.ศทม.และทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศทม.บางปู

 

งานสัมมนา “ISO/IEC 17025 : 2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาฟรี “ISO/IEC 17025 : 2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ” ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จ.นครปฐม 

  

  

  

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ

  

 

งานสัมมนา การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม STI Service and marketing advice

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผอ.ศทม.ร่วมเสวนาในงานสัมมนา การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม STI Service and marketing advice ครั้งที่ 1 ณ จ.ลพบุรี โดยมีผู้ประกอบการจาก จ. ลพบุรี และ จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนา

    

 

งานสัมมนา TIF

นักวิชาการ ศทม. บรรยายองค์ความรู้วิชาการเรื่อง “แนวโน้มการทดสอบอาหารและนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในประเทศ” และเรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ เริ่มต้นสร้างเครื่องมือวัดด้วยระบบสมองกลฝังตัว” ในงานสัมมนา TIF (Thailand Industrial Fair) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 2 ก.พ. 2561