ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9264-79
โทรสาร 0-2577-9308
Call Center 0-2577-9265-6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม

นารถพล บัวอำไพ , ธิดารัตน์ อิสระมงคลการ
โทรศัพท์ : 0-2577-9265-66
โทรสาร : 0-2577-9308
Email : natapol_b@tistr.or.th