ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะ” รุ่นที่ 28

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,712 บาท

<< โปรโมชั่น!! ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน >>

สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ :

หน่วยฝึกอบรม โทร. 02-5779517 , E-mail : training@tistr.or.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *