ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตร “การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม” รุ่นที่ 19

ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 5 อาคาร Admin

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,424 บาท

<< โปรโมชั่น!! ลงทะเบียน 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน >>

สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ :

หน่วยฝึกอบรม โทร. 02-5779517 , E-mail : training@tistr.or.th

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *