เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ทาง ศพว. โดย ผอ.ศพว. ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ศพว. จาก สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 8/2562 จำนวน 35 คน โดยมี นายสมศักดิ์ ปามึก เป็นหัวหน้าคณะเข้าเยี่ยมชม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และ Case Study ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-577-9271 หรือ อีเมล์ mpad@tistr.or.th
Facebook MPAD คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *