เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-17.00 น. หน่วยงาน ศพว.โดย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผอ.หป.สช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมกันนี้ได้บรรยายความเป็นมา การดำเนินงาน และภาระกิจหลักของ หป.สช. พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางในการร่วมงานกันในอนาตค

ติตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/MPAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *