ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการเรื่องการวิเคราะห์และทดสอบพื้นผิวระดับไมโครของวัสดุวิศวกรรม(Surface Micro-Analysis and Testing of Engineering Materials) ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ บริษัท เครสนาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์และทดสอบสภาพพื้นผิวของวัสดุวิศวกรรม ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน ในวงการอุตสาหกรรม ณ วว. คลองห้า จ.ปทุมธานี เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
‼️ในงานนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม‼️
 
ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดย
การส่งแบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม ในวันและเวลาราชการ
ได้ที่คุณประภาพรรณ E-mail: prapapan@tistr.or.th
โทร 0 2577 9277, 0 2577 9267 หรือ 0 2577 9265-66
โทรสาร 0 2577 9308
ดาวส์โหลดใบสมัคร Download Application คลิก Register
 
📌หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้รับสิทธิส่งตัวอย่างชิ้นงานของหน่วยงานเพื่อทำการทดสอบและวิเคราะห์ สภาพผิว 1 ตัวอย่างต่อหน่วยงาน สิทธินี้มีจำนวนจำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *