การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2562 ณ ม.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ได้ทำกิจกรรม และรับฟังการบรรยายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

 

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศพว. วว. ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก เป็นรองประธานเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) อีกด้วย

ในงานนี้สมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ถ่ายภาพร่วมกันก่อนการประชุม และภาพบรรยากาศการประชุม ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการทำร่วมกันทำแผนกิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งของสมาชิก TSEN

 

ติดตามข่าวสารข้อมูลได้ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/MaterialPropertiesAnalysisAndDevelopmentCentre/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *