หน่วยฝึกอบรมของ วว. ได้มีการจัดการฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ เรื่องการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างและอาคาร (Building and Structural Vibration Measurement) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสั่นสะเทือนของงานโครงสร้างและอาคาร ผลกระทบ รวมทั้งเทคนิควิธีการวัดการสั่นสะเทือนและการประเมินผลตามมาตรฐานสากล

 
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
ด่วน!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน ปิดรับสมัคร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยฝึกอบรม วว. โทร 0 2577 9517 หรือ Email ; training@tistr.or.th
Download ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่ Application Form for Building and Structural Vibration Measurement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *