ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือนของอากาศยาน

ผอ.ชโลธร ภมรสูต ผอ.หป.สป./ศพว. นำทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อวัดการสั่นสะเทือนของอากาศยาน ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการวัดการสั่นสะเทือน ติดต่อ ชโลธร/รัชนีเพ็ญ/กิตติพงค์ 02-577-9267, 02-577-9378