ภาพบรรยากาศการอบรมของหน่วยงาน ศพว. จัดอบรมหลักสูตร “การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม”

ภาพบรรยากาศการอบรมของหน่วยงาน ศพว. จัดอบรมหลักสูตร “การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. คลองห้า จ.ปทุมธานี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tistr.or.th/mpad