ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แผนการฝึกอบรมปี 2564
Download
2
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
Download
3
แบบฟอร์มลงทะเบียน
Download
หน่วยบริการฝึกอบรม วว เทคโนธานี คลองห้า เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-9517 โทรสาร 0-2577-9009 Call Center 0-2577 9300 e-mail : training@tistr.or.th